– Aktualności

Kosze2018

Informujemy, że z dniem 01.01.2018 roku nastąpiły zmiany w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi:

  • NIEBIESKI WOREK – papier,
  • ŻÓŁTY WOREK – tworzywa sztuczne i metale.

 

Zmianie uległa również stawka opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi od dnia 01.01.2018 r.:

  • 10,00 miesięcznie za osobę – w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,
  • 19,00 miesięcznie za osobę – w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane w sposób nieselektywny

Read more Gospodarka odpadami komunalnymi – zmiany w 2018 r.

Planzagospodarowania

Wójt Gminy Łowicz zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Łowicz Uchwał Nr XXXIX/171/17  , Nr XXXIX/172/17 oraz XXXIX/173/17 z dnia 9 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Popów i Strzelcew, Jamno, Otolice, Szczudłów, Zielkowice, Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Otolice, Świące, Wygoda, Zabostów Duży. Szczegóły w załącznikach.

Read more Zawiadomienie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania

magafon

1 sierpnia 2017 roku, o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty).Prosimy mieszkańców gminy o potraktowanie sygnału jako ćwiczebnego i nie podejmowanie żadnych działań …

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu z dniem 21 czerwca 2017 roku ogłasza nabór na stanowisko stażysta (strażak) w służbie przygotowawczej, rodzaj stanowiska: stażysta, a docelowo ratownik – kierowca. Wymagania stawiane kandydatom oraz kryteria wyboru kandydata są szczegółowo opisane na stronie internetowej PSP w Łowiczu 

Wójt Gminy Łowicz ogłasza

I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsiach Niedźwiada, Jastrzębia 

Lp

Nr działki

pow.

w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości w zł / netto

Wadium w złotych

1

77

0,23

Niedźwiada

Działka budowlana

KW LD1O/00038141/1

55 990,00

5 599,00

2

173/6

0,12

Jastrzębia

Działka budowlana

KW LD1O/00028955/7

39 520,00

3 952,00

Read more Przetargi na sprzedaż nieruchomości we wsiach Niedźwiada i Jastrzębia

Wójt Gminy Łowicz informuje o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz dla fragmentu wsi Klewków i Strzelcew. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łowicz, w terminie do dnia 12 czerwca 2017 r. Poniżej pełna treść ogłoszenia.

Read more Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Klewków i Strzelcew

Back to top