kondolencje SP Kurczak

megaphone 157874 640W związku z obecną sytuacją epidemiczna informujemy o zmianie godzin otwarcia kasy w Urzędzie Gminy Łowicz.

Do odwołania kasa  będzie czynna od poniedziałku do piątku od godz.08:00 do godz. 12:00.

szczepienia

Wójt Gminy Łowicz informuje, iż w dniach od 10 października 2020 roku do 10 rudnia 2020 roku odbywać się będą szczepienia ochronne przeciwko grypie dla mieszkańców gminy Łowicz między 65 a 75 rokiem życia.

(Zgodnie z informacja Narodowego Funduszu Zdrowia od  1 września na liście leków refundowanych znajduje się szczepionka przeciw grypie. Dla osób po 75 roku życia szczepienia są więc bezpłatne).

PomocCovidRolnikomŚroda 7.10.2020 jest ostatnim dniem na złożenie w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosku o wsparcie gospodarstw szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.

Termin na dostarczenie dokumentów został przedłużony do 7 października, by jak najwięcej polskich rolników mogło skorzystać z tej formy pomocy finansowanej z budżetu PROW na lata 2014-2020. 

ZUSOgloszenie19  czerwca 2020 r. weszła w życie bardzo ważna nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która wykonuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego z  6 marca 2019 r., który dotyczył kobiet urodzonych w 1953 r., które przed dniem 1 stycznia 2013 r. nabyły prawo do wcześniejszej emerytury.

water tap 1933195 640Gmina Łowicz informuje, że w dniach od 23 do 26 września 2020 r. w godzinach od 10 do 19 na terenie miejscowości Zabostów Duży i Zabostów Mały będzie prowadzona INWENTARYZACJA PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH ORAZ KANALIZACYJNYCH. Firmą wykonującą inwentaryzację jest MCP Repomper sp. z o.o. Mieszkańcy proszeni są o umożliwienie dostępu do przyłączy wodociągowych oraz kanalizacyjnych.