Na sesji Rady Gminy Łowicz w dniu 27 stycznia 2017 roku podjęta została uchwała w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Łowicz. Od 1 marca 2017 roku w Gminie Łowicz ceny wody i ścieków ulegają zmianie i będą wynosiły odpowiednio:
cena 1 m3 wody dla gospodarstw domowych - 3,00 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków w gospodarstwach domowych - 4,55 zł brutto
cena 1 m3 wody dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 5,10 zł brutto
cena 1 m3 odprowadzanych ścieków dla osób prowadzących działalność gospodarczą - 5,62 zł

zwrot akcyzy

 Informujemy, że w okresie od 1 lutego do 28 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy Łowicz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Limit, ustala się na podstawie użytków rolnych będących w posiadaniu lub współposiadaniu, określonych w ewidencji gruntów i budynków, według stanu na dzień 1 lutego danego roku. Do wniosku należy dołączyć: Faktury VAT- jako dowód stanowiący zakup oleju napędowego, wystawione od dnia 1 sierpnia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2017 roku. Z każdego zakupionego litra oleju napędowego, udokumentowanego fakturą VAT, nastąpi zwrot w wysokości 1,00 zł, przy czym maksymalna kwota zwrotu wynosi 86,00 zł (stawka roczna) na jeden hektar użytków rolnych ( co stanowi na jeden hektar użytków rolnych maksymalnie 86 litrów oleju napędowego - limit roczny).

WFO

Na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi ogłoszony został nabór wniosków w ramach programu priorytetowego dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w latach 2017- 2018. 
PROGRAM skierowany jest do osób fizycznych i obejmuje:
Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH
•Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ
•Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: ZAKUP I MONTAŻ POMP CIEPŁA
•Dofinansowanie w formie dotacji do 40 % kosztów kwalifikowalnych na: MODERNIZACJA KOTŁOWNI WYMIEŃ STARY PIEC NA NOWY (DOTYCZY KOTŁÓW NA PELLET, GAZ, OLEJ OPAŁOWY)
Termin naboru wniosków od 27.01.2017 – do wyczerpania alokacji

mamografia

Zapraszamy mieszkanki gminy Łowicz na bezpłatne badanie mamograficzne, które odbędzie się w dniu 24 lutego 2017 – piątek w Dąbkowicach Dolnych – obok Szkoły (godz. 8-12) oraz w Popowie – obok Domu Ludowego (godz. 13-17).

Organizator NZOZ Medica realizuje to świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie profilaktyki raka piersi. Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2017 roczniki od 1948 do 1967), które w ciągu ostatnich 2 lat nie korzystały z bezpłatnej mammografii. Kobiety spoza grupy refundowanej mogą wykonanć badania odpłatnie w kwocie 80zł. Badnie jest wykonywane nowoczesnym, ucyfrowionym aparatem mammograficznym, przez wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem.

Święta Bożego Narodzenia niosą chwile pełne wiary, nadziei i miłości.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej

pomyślności oraz satysfakcji w życiu zawodowym i rodzinnym.

Niechaj te Święta upłyną w radosnej, pełnej rodzinnego

ciepła atmosferze, a nadchodzący Nowy Rok 2017

niech będzie pomyślny i spełni nadzieje i oczekiwania.

 

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu wysoce zjadliwej grypie ptaków zarówno dzikich jak i drobiu. Wobec powyższego zagrożenia hodowcy drobiu powinni zachować szczególna ostrośność i stosować środki bioasekuracji minimalizujące przeniesienie choroby do gospodarstwa.

 

W dniu 22 listopada 2016 roku gratulacje i podziękowania z rąk władzy gminy Łowicz za trzydzieści lat pełnienia funkcji Sołtysa wsi Małszyce otrzymała Pani Marysia Kochanek. Sołtysowanie to praca społeczna, która daje wiele możliwości, ale stawia przed sołtysem duże wymagania. Trzydzieści lat pracy społecznej świadczy o dużym zaufaniu i szacunku mieszkańców wsi Małszyce dla Pani Marysi.

 

DSC 1149m

19 listopada 2016 r. w Zabostowie Dużym uczczono jubileusz 150-lecia powstania Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli m.in. Wójt Gminy Andrzej Barylski, radni i sołtysi z terenu gminy, przedstawicielki Rady Kobiet i Kół Gospodyń Wiejskich oraz pracownicy Urzędu Gminy. Gości przywitał przewodniczący Rady Gminy Grzegorz Koza. Przedstawił on krótką historię powstania KR i KGW. Organizacje te jak stwierdził powstały z przekonania ludzi, że chłop sam w pojedynkę nie jest  w stanie odmienić swojego losu.