DoplatyObszarowe2021Został tylko tydzień na złożenie wniosków o płatności bezpośrednie i dopłaty obszarowe za 2021 r. Obecnie o dopłaty można ubiegać się jedynie za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, a Agencja nie wysyła oświadczeń o braku zmian w formie papierowej.

 Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczone przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości położonych we wsi Strzelcew, zgodnie z wykazem z dnia 19.03.2021 r.

 Uzupełniono informację o wadium : dla działki nr 84/4 wynosi 2000,00 zł , dla działki nr 84/5  1800,00 zł

PiknikNiedzwiada2021Wójt Gminy Łowicz serdecznie zaprasza wszystkie Dzieci, Rodziców i Dziadków, Rodziny z Gminy Łowicz,
na piknik regionalny pod nazwą „Księżak z urodzenia i ukochania”, który odbędzie się 13 czerwca 2021 r. (w niedzielę)
w godzinach 1000 – 1800 na boisku przy Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie.

KartaSenioraWLINFORMACJA O PROGRAMIE

Karta Seniora Województwa Łódzkiego to zbiór ulg i uprawnień oferowanych mieszkańcom województwa łódzkiego, którzy ukończyli 60. rok życia. Partnerami programu mogą być jednostki samorządu województwa, instytucje oraz prywatne przedsiębiorstwa.

Karta wydawana jest bezpłatnie i jest bezterminowa.

TelefonWsparciaSeniorMRegionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,  od miesiąca maja 2021r.
do 15.12.2021r. uruchomiło Telefon Wsparcia dla Seniorów– 42 2081999.

WSPARCIA SENIOROM, będącym mieszkańcami województwa łódzkiego, udzielają specjaliści:

  • w poniedziałki i wtorki – psycholog,
  • w środy dietetyk, inni specjaliści,
  • w czwartki i piątki – pracownicy pomocy społecznej,

pod numerem telefonu: 42 208 19 99  w dni robocze, w godzinach: 16:00- 19:00

Obwodnica road 971205 640

Informujemy, że GDDKiA wydłużyła termin składania opinii i uwag do proponowanych wariantów przebiegu obwodnicy Łowicza do dnia 7 czerwca 2021 roku.Na stronie www.obwodnicalowicza.pl pojawił się ponadto nowy wzór wniosku właściciela gruntu, który przewiduje poparcie dla budowy obwodnicy Łowicza na odcinku łączącym DK 70 z DK 92. Wnioski złożone na poprzednim druku zachowują ważność.  Dopuszczalne jest również ponowne złożenie wniosku na nowym druku.

geese 5694670 640Na wniosek Powiatowego lekarza weterynarii przekazujemy informację o zagrożeniu występowania choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu łowickiego oraz wprowadzenia minimalnych zasad bioasekuracji w związku z rozpoczynającym się sezonem lotów treningowych i konkursowych gołębi.

APSPowiatowy Lekarz Weterynarii w Łowiczu przypomina hodowcom trzody chlewnej o zasadach ochrony świń przed ASF.