NoweSegregacje

SEGREGUJ I OSZCZĘDZAJ PIENIĄDZE

Worki w kolorze niebieskim  - papier

Worki w kolorze zielonym -  szkło

Worki w kolorze żółtym - metale i tworzywa sztuczne

Worki w kolorze brązowym - odpady biodegradowalne

W dniu 27.11.2018 r. odbyła się II sesja Rady Gminy Łowicz podczas której Rada Gminy podjęła uchwałę Nr II/12/18 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Uchwałą tą zmieniono wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób selektywny z kwoty 10,00 zł na kwotę 15,00 zł;

- w przypadku zbierania i odbierania odpadów w sposób nieselektywny z kwoty 19,00 zł na kwotę 25,00 zł.

Nowe stawki będą obowiązywać od 01.01.2019 roku.

LogoWFOSiGWwLodzi

Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

Zadanie: „Budowa podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego w miejscowości Urbańszczyzna, Wygoda, Zawady na terenie gminy Łowicz”

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 27 listopada 2018 roku o gdz. 14.00 odbyło się drugie posiedzenie Rady Gminy Łowicz. Na sesji Rada Gminy przyjęła roczny program wspólpracy na 2019 rok z organizacjami pozarządowymi, podjęła uchwałę w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego, określiła wysokość stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych. Rada Gminy podjęła również uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty. Zapraszamy do obejrzenia relacji z obrad oraz zapoznania się z wynikami głosowania. Podjęte uchwały będą wkrótce dostępne na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu gminy.  

LKA Lowicz Sk ce

Łódzka Kolej Aglomeracyjna 9 grudnia uruchamia nowe połączenie kolejowe na trasie Skierniewice – Łowicz. Początkowo ruszy pierwsze sześć połączeń, a z czasem ilość par pociągów będzie na tej linii zwiększana. Wraz z postępującym remontem i nowymi pociągami, skróci się czas przejazdu dla mieszkańców pomiędzy poszczególnymi stacjami. Nowoczesne składy które będą kursowały na tej trasie wyposażone będą w udogodnienia takie jak klimatyzacja, bezpłatne wi-fi, miejsca dla niepełnosprawnych.

Video IsesjaRadyGminy

W dniu 21 listopada 2018 odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Gminy Łowicz, w trakcie którego został wybrany nowy przewodniczący. Został nim Maciej Malangiewicz, który w tajnym głosowaniu wygrał z Adrianną Kaczor stosunkiem głosów 10 do 5. Dodatkowo wybrano dwoje Wiceprzewodniczących: Małgorzatę Orzechowską i Dariusza Skulimowskiego. W trakcie obrad wykorzystany został po raz pierwszy elektroniczny system liczenia głosów. Sesja była transmitowana na żywo w internecie pod adresem gminalowicz.sesja.pl. Zapraszamy do oglądania retransmisji 

ZnacznikSesja

 

Zgodnie z art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.) obrady rady gminy będą transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisję obrad wszystkich sesji Rady Gminy Łowicz będzie można śledzić na stronie: https://gminalowicz.sesja.pl. Najbliższa transmisja odbędzie się 21 listopada 2018 r. o godz. 10:00. Serdecznie zapraszamy do oglądania

StypeniaWojta2018m

Władze gminy Łowicz już po raz szósty przyznały stypendia naukowe dla najlepszych studentów mieszkających na terenie gminy. W obecnym roku akademickim otrzymało je 7 osób. Kwota w wysokości 480 zł będzie wypłacana co miesiąc, od 1 października br. do 31 lipca roku następnego. Stypendium jest wyróżnieniem i uznaniem ze strony lokalnych władz dla młodych ludzi, którzy choć studiują w dużych miastach nadal związani są z gminą Łowicz, z której pochodzą. W tym roku zgłoszono 23 wnioski, z czego 22 spełniały warunki formalne.