Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014 – 2020 – Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków”. Najbliższe spotkanie odbędzie się w następującym terminie: 9 sierpnia 2017 r. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 09:45) – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2–parter. W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniach informacyjnych, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie, do godz. 12:00. 

Wójt Gminy Łowicz ogłasza I nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości we wsi Niedźwiada

 

Lp

Nr działki

pow.w ha

Położenie

Przeznaczenie nieruchomości

Stan prawny

nieruchomości

Cena wywoławcza

w zł / netto

Wadium w złotych

1

77

0,23

Niedźwiada

Zabudowa zagrodowa z mieszkaniowo usługową. W części rolna. Na działce znajduje się drewniany budynek do rozbiórki.

KW LD1O/00038141/1

55 990,00

5 599,00

.

Celem konkursu organizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski jest wyłonienie najlepszych gospodarstw agroturystycznych w województwie łódzkim w roku 2017,  popularyzacja wypoczynku na wsi, promocja gospodarstw agroturystycznych i turystyki na obszarach wiejskich województwa łódzkiego. W konkursie mogą brać udział właściciele gospodarstw rolnych i prowadzący usługi agroturystyczne w ramach działalności nierolniczej stanowiącej dodatkowe źródło dochodu (liczba pokoi gościnnych nie przekracza 5) oraz właściciele obiektów turystyki wiejskiej (obiektów noclegowych na terenach wiejskich)

Od 01.08.2017r. w Urzędzie Gminy Łowicz można składać wnioski na okres zasiłkowy 2017/18

-  Świadczenia wychowawcze R500+,

- Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami

- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Nowe wzory dokumentów są do pobrania na stronie ministerstwa

W oparciu o art. 38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
/t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 2147 ze zm./ Wójt Gminy Łowicz odwołuje przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki budowlanej nr 77 o pow. 0,23 ha, położonej w obrebie geodezyjnym Niedźwiada,

Wójt Gminy Łowicz zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Łowicz Uchwał Nr XXXIX/171/17  , Nr XXXIX/172/17 oraz XXXIX/173/17 z dnia 9 czerwca 2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łowicz, fragmenty wsi: Popów i Strzelcew, Jamno, Otolice, Szczudłów, Zielkowice, Dąbkowice Dolne, Jamno, Jastrzębia, Niedźwiada, Otolice, Świące, Wygoda, Zabostów Duży. Szczegóły w załącznikach.

1 sierpnia 2017 roku, o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening Wojewódzkiego Systemu Wykrywania Skażeń i Alarmowania. W związku z powyższym na terenie Gminy Łowicz zostaną uruchomione syreny alarmowe w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które wyemitują sygnał akustyczny  (ciągły dźwięk syreny w okresie 1 minuty).Prosimy mieszkańców gminy o potraktowanie sygnału jako ćwiczebnego i nie podejmowanie żadnych działań. Trening umożliwi również upamiętnienie 73 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na terenie gminy Łowicz.
YTkonkursbiskupW piątek 30 czerwca na sesji Rady Gminy Łowicz miało miejsce uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród w konkursie kapliczkowym. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz albumy o gminie Łowicz. Nagrodą główną był bon zakupowy o wartości 400 zł, zaś pozostali uczestnicy otrzymywali bony o sukcesywnie mniejszych nominałach, w zależności od zajętego miejsca w konkursie. Dla laureatów z czołowych miejsc ksiądz biskup Józef Zawitkowski przekazał książki swojego autorstwa z własnoręczną dedykacją. Nie mógł on uczestniczyć w tej uroczystości, ale na dużym ekranie odtworzone zostało specjalne nagranie,